• Yüksek performanslı takımlar..

    Yüksek performanslı takımlar..

  • Güvenilir, hızlı, yenilikçi ve dinamik..

    Güvenilir, hızlı, yenilikçi ve dinamik..

  • Doğru yerde, doğru kişi..

  • Konu odaklı, takım çalışması..

 

 

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Yönetim danışmanlığında hedeflenen, maliyet düşürme, satışları artırma, gelişim ve eğitim ile yüksek performanslı takımlar oluşturma, üretkenliği artırıcı, rekabet avantajı yaratan sistemler geliştirme, değişen ve gelişen yani yaşayan organizasyona danışmanlık desteğidir.

Arama Konferansı

Strateji Formülasyonu

Reorganizasyon

Değişim Yönetimi

Satış Organizasyon Yönetimi

 

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

Seçme Ve Yerleştirme

İhtiyaç duyulan çalışan profilinin belirlenmesi, CV bankamızdan beklentileri karşılayacak adayların seçimi, adayların beklenilen temel beceri ve yetkinlikleri taşıyıp taşımadıkları ve firma kültürüne uygunlukları açısından değerlendirilmeleri şeklinde bir süreçle ilerlenir.

Sektör dinamiklerini anlamak, işin operasyonuna inmek, mevcut ürün ve hizmetleri bilmek gereklidir. Telefon ile kısa mülakat, yüzyüze mülakat, kişilik envanteri, yetkinlik bazlı değerlendirme, rol oyunu ve simulasyon, yetkinlik, yetenek, kişilik, ve kültürel uyumun test edilmesi, referans kontrolleri 360° yöntemi ile referans kontrolü ile süreç yürütülür.

Yönetici Seçimi ve Yerleştirme

İş tanımları analizi, profiling belirlenmesi, database araştırması ve headhunting araştırması, uzun listenin oluşturulması, değerlendirme merkezi uygulamaları, rol oyunları ve simülasyonlar, kısa liste oluşturulması, referans kontrolü ile tanımlanan süreçte, organizasyonun ana yetkinlikleri dikkate alınır.

Toplu İşe Alım

Özellikle, Satış, Pazarlama, Tanıtım, Müşteri Hizmetleri, Çağrı Merkezi gibi alanlar için çoklu işe alımlar için  çok sayıda adaya aynı anda ulaşabilecek bir organizasyonla hareket ederiz.

İşe Alıma Yönelik Değerlendirme Merkezi

Pozisyona göre hazırlanmış çeşitli simülasyon, rol oyunları ve senaryolarla , adayın grup içerisindeki tutumunu , yeterlilik ve gelişime açık yönlerinin gözlendiği bir çalışmadır.

Ölçme ve Değerlendirme

İnsan Kaynakları Ölçme ve Değerlendirme Danışmanlığı; kurumların personel seçme yerleştirme süreçlerinin yapılandırılması ve mevcut çalışanlarının değerlendirilmesi amacıyla, yetkinlik modelleme, kişilik envanterleri, yetenek ve bilgi testleri, değerlendirme merkezi ve görüşme tekniklerinin geliştirilmesi, uygulanması ve sonuçların raporlanmasından oluşur.

 

Performans Yönetimi

HRWM, performans değerlendirme sistemi dizayn ve uygulamasını kurumun ihtiyaçlarına yönelik hazırlar. Sistemin hedef ve yetkinlik bazlı olması önerilir.

 

Yetenek Yönetimi / Kariyer Yönetimi & Yedekleme

Yetenek yönetimi, kilit pozisyonlardaki liderliğin sürekliliğinin sağlanması için detaylı ve sistematik bir çabadır; doğru çalışanın doğru yerde, pozisyonda ve zamanda bulunması sistemini amaçlamaktadır.

 

Ücret Yönetimi

Bir ücret yönetimi sisteminde kurulan ücret yapısını etkileyen temel unsurlar iş analizleri, iş tanımları, iş değerlemesi ve performans değerlemesidir.


Ücret Yönetimi danışmanlığında, İngiliz Grantwood Consulting firması ile ortaklık ve işbirliği içindeyiz. Grantwood Consulting, bu alanda 20 yılı aşkın deneyimi bulunan John Rowland tarafından 2003 yılında Londra’da kurulmuş bir danışmanlık firmasıdır. Firma Helen Londra ve Birmingham’da hizmet vermektedir. Grantwood Consulting ile elele aşağıdaki konularda hizmet vermeyi planlıyoruz:

    Ücret Değerlendirmesi / Benchmarking, İş Değerleme ve Ölçümü

    Ücret Araştırmaları, Ödül Yönetimi ve Planlaması

    Yetkinlik Modelleme, Değişken Ücret Yönetimi

    İş Ailesi Dizaynı ve Uygulaması

    Organizasyon Dizaynı

Yönetici Yetenek & Gelişim Analizi

Yöneticilerle bireysel veya bir arada değerlendirilme , yetenekleri ve gelişmeye açık yönleri üzerinde durmaya yönelik kapsamlı bir programdır. Değerlendirme merkezi, vaka çalışmaları, simulasyonlar ve birebir koçluk araçlarının kullanıldığı stratejik bir süreçtir.

Yetkinlik Modeli Oluşturma

Yetkinlikler, kişilerin yüksek performans göstermesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan davranışlardır. Yetkinlik Sistemleri, İnsan Kaynakları Yönetiminde personel seçimi, performans yönetimi, eğitim gibi farklı süreçlerde kullanılmaktadır.

Kurum Kültürü Araştırmaları

İnsan Kaynakları departmanı ile birlikte projelendirilen Kurum Kültürü Araştırması, kurumların değişim ihtiyaçlarını, değişimin yönünü ve boyutunu değerlendirmelerini sağlamak, çalışanların kurumsal kültür algılarını belirlemek ve değiştirmek amacıyla yapılmaktadır.

Fokus Grup Çalışmaları

İnsan Kaynaklarında Fokus Grup Çalışması kalitatif bir veri toplama yöntemidir. Kantitatif araçlarla yapılan değerlendirmelerde ortaya çıkan sonuçların derinlemesine incelenmesi ve raporlanması amacıyla kullanılır. Bu danışmanlık kapsamında katılımcılarının belirli konulardaki algıları, zihinsel şemaları, duyguları ve motiveleri ile ilgili bilgi toplanır. İnsan Kaynakları fokus çalışması ile amaçlanan, yüzeydeki bilgilerin derinine inebilmek, çalışma ortamında yaşanan sıkıntılara cevap bulabilmektir.

Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları

Çalışanların iş tatmini ve temel motivasyon unsurları, işin niteliği, çalışma ortamı, kişisel gelişim olanakları, yönetimin etkinliği gibi farklı başlıklar altında değerlendirilir. Amaç, kurum içinde verimliliğin ve iş performansının arttırılmasına yönelik gelişme alanlarını, önceliklerine ve kurumun genel performansına etkilerine göre belirlemektir.

HRWM AKADEMİ

Başarı Odaklılık, Yaratıcılık, Sürekli Gelişim, İnsan Odaklılık değerlerimiz ışığında; yetkinlikleri geliştirirken insanın ruhunu da beslemeyi hedefliyoruz.

Tüm eğitimlerimiz kurumun ihtiyaçlarına göre şekillendirilip, kuruma özel hale getirilmektedir.

EĞİTİMLERİMİZ

    İletişimin Sihri ve Aktif Dinleme

    Özgüven & İş Yaşamında Profesyonel Davranış

    Sunum Sihirbazı

    Diksiyon

    Etkili Performans Görüşmesi

    Kişisel İmaj Yönetimi

    Değişim Yönetimi

    Stratejik İş Planlaması

    Müşteri Odaklı Yaklaşım

    Kurumsal İletişim

    Etkili ve Doğru Konuşma / Konuşma Ekonomisi

    Sonuç Üreten Etkin Takımlar

    Şirketiçi Eğiticilerin Eğitimi

    Duygusal Zeka

    Y Kuşağını Yönetmek

    Verimli Lider

    Hedeflerle Yönetmek & Liderlik

    Sonuç Odaklı, Yetkili & Verimli Takımlar

    İletişim & Verimlilik

    Koçluk Becerileri

    Etkin Ekip Yönetimi ve Liderlik

    Geri Bildirim & Açıklık

    NLP’nin Sihri

    Değerlerle Yönetim

    Nasıl Uzlaşırız

    Temel Koçluk & Liderlik

    Proje Yönetimi

    Mülakat Teknikleri

    Performans Yönetimi

    Satışçılar için Davranışsal Beceriler

    Satış Sistemleri ve Stratejileri

    İkna Yönetimi

    Marka Yönetimi

    Yaratıcı Drama ile Farkındalık Atölyesi

    Nefes Teknikleri

    Mindfulness / Farkındalık

 

KOÇLUK

Uluslararası akreditasyonu olan Koçluk Programlarında yetişmiş uzmanlarımızla; amacınıza ulaşmanızda sizi harekete geçirecek, zenginliğinizi ve potansiyelinizi açığa çıkaracak, sizi hem zorlayacak hem de motive edecek koçluk görüşmeleri hedeflenir.

Koçluk, yaşamınızın her alanında daha fazla denge, yaşam sevinci, enerji, konsantrasyon sağlar. Koçluk, kişisel gelişim, öğrenme ve hedefli çalışma için destek olur.

YAŞAM KOÇLUĞU / BİREYSEL KOÇLUK

Yaşam kalitesini artırmak, değerlerle ve hedeflerle yaşamak, strateji ve cesaret ile iç motivasyonu artırmak, başarı odaklılık ana hedefleridir. Kişinin güçlü yönleri üzerine odaklanır, uygulama, davranışsal değişim, gerçeklik, strateji ve planlama ile desteklenir. Yaşam koçluğu bir gelişim ortaklığıdır. İstek ve enerji ile güçlenir.

KURUMSAL KOÇLUK

Kurumlar için kalıcı, etkin ve sonuç odaklı değişim yaratmak, hedefe yönelik çalışma, takımdaşlık, doğru stratejik hedefler ve doğru süreçlerle çalışma üzerine odaklanır.

Vizyonerlik, kalıcı ve anlamlı değişim, başarı, sürekli gelişen performans ve tüm bunlar için davranışsal değişiklikler kurumsal koçluğun hedefleridir.

YÖNETİCİ VE LİDER KOÇLUĞU

Yöneticilerin profesyonel yaşamlarındaki bireysel ve kurumsal hedefleri gerçekleştirmelerine, yönetim kalitelerini artırmalarına, etkin birer lider olmalarına, yetkinliklerini yükseltmeye odaklanır. Yönetici koçluğu ile, problem çözme, liderlik, sürekli öğrenme ve gelişim, hedeflerle verimli çalışma, olumlu davranış değişiklikleri, bilinç ve farkındalık, etkin karar verme, etkin iletişim, iş-özel yaşam dengesi gibi yetkinliklerin geliştirilmesi sağlanır.

TAKIM KOÇLUĞU

Takımın üyelerinin birbirini daha iyi tanıması, güven unsurunun oluşması ve sürdürülebilir olması, takımın güçlü yönlerinin tanımlanması, işbirliğinin sağlanması, takım değerlerinin gözden geçirilmesi, ortak amaçların oluşturulması, kişisel farkındalık için takım koçluğu uygun bir yöntemdir.

Takım koçluğu uzun bir süreçtir; bu süreç sonunda, takım üyelerinin kişisel ve takım performansları artar, motivasyonları yükselir, daha üretken ve verimli olurlar. Takım üyeleri birbirine daha çok güvenir, çatışmalar azalır ve işbirliği artar, takım ortak amaç ve hedeflerle hareket eder, liderlik becerileri artar.

İLİŞKİ KOÇLUĞU

Yaşamda herkes sürekli iletişim ve ilişkiler ağları içindedir. İş ve özel yaşamda başarı ve başarısızlık aslında ve özünde iletişim ve ilişkilerdeki başarı ve başarısızlığın doğrudan yansımalarıdır. Bu anlamda özel hayat ve kariyer doğrudan ilişki ve iletişimin birer sonucudur.

İlişki ve iletişim koçluğu özünde, ilişki ve iletişim yönetimindeki zayıflıklarımızı güçlendirmek, güçlü yönlerimizle dengelemek için tasarlanmıştır. Önce kendimize karşı dürüst olmamızı, sorunları “büyütmeden “ çözmemizi, İstediğimiz gibi ancak dengeli yaşayabilmek için ilişkilerimizin sorumluluğunu almamızı ve doğru ve etkin iletişim kurabilmemizi sağlar.

İlişki koçluğu, çevremizdekilerle kolay iletişim kurabilmeye, kendimizi doğru ve net ifade edebilmeye, ilişkilerimizdeki zorlukları minimize etmeye, İlişkilerimizi dengeli hale getirebilmeye yardımcı olur.

BESLENME KOÇLUĞU

Beslenme koçluğu uzman diyetisyen tarafından yönetilir. Doğru beslenme, planlama, hedefli çalışma ile yürür. Kişiye özel beslenme programları oluşturmak, aşırı kiloların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konusunda farkındalık yaratmak, kişinin motivasyon kaynağını belirlemek, kişinin özgüvenini arttırmak, kişinin kilo vermesini kolaylaştıracak / zorlaştıracak güçlü ve zayıf yönlerini kendisine farkettirmek, kişinin kilo konusunda gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlemesini sağlamak beslenme koçluğunun hedefleridir.