• Yüksek performanslı takımlar..

    Yüksek performanslı takımlar..

  • Güvenilir, hızlı, yenilikçi ve dinamik..

    Güvenilir, hızlı, yenilikçi ve dinamik..

  • Doğru yerde, doğru kişi..

  • Konu odaklı, takım çalışması..

Çözüm Ortaklarımız

Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

Relocalist olarak misyonumuz Türkiye’ye yerle?ecek yabanc? yerle?imcilere profesyonel relokasyon hizmetleri sunup stratejik çözüm ortaklar? ile koordineli olarak orijin ülke ile Türkiye aras?ndaki kültürel, siyasi ve sosyolojik farkl?l?klardan kaynaklanacak sorunlar? en aza indirmektir. Amac?m?z mü?terilerimizin günlük ve i?/kurumsal hayatlar?nda en üst düzeyde memnuniyet duymalar?na yard?mc? olmakt?r.

Why Choose Us?

At Relocalist, our mission is to minimize any problems in relation to cultural, commercial, political and sociological differences between your country of origin and Turkey. Relocalist does this by providing professional relocation services to foreign residents in coordination with our strategic partners. We aim to achieve and sustain maximum satisfaction of our customers in their daily and business/corporate lives.