• Yüksek performanslı takımlar..

  Yüksek performanslı takımlar..

 • Güvenilir, hızlı, yenilikçi ve dinamik..

  Güvenilir, hızlı, yenilikçi ve dinamik..

 • Doğru yerde, doğru kişi..

 • Konu odaklı, takım çalışması..

DİĞER DANIŞMANLIKLAR

  1- Yalın Üretim ( Lean Manufacturing)

► Yalın Üretim mükemmel müşteri değeri oluşturma için hiç durmaksızın çalışmayı süren prensipler, çalışma uygulamaları ve unsurların entegre bir sistemdir.

Bir Yalın Üretim Sisteminin hedefi :

► israfı (katma değerli olmayan faaliyetleri) ortadan kaldırıp
► sisteme kalite koyup
► toplam maliyeti azaltmaktır
 
Yalın Unsurları :
 • 5 S - İş yeri organizasyonu
 • VSM ( Value Stream Mapping) - Değer Akış haritası
 • Line Balancing - Hat Dengeleme
 • Poka Yoke : Hata Giderme
 • Kaizen- Sürekli İyileştirme

2- Stok Yönetimi ( Stock Management )

 • Ekonomik sipariş miktarı belirlenmesi
 • Emniyet stoğu
 • Hareketsiz stoklar

3- Süreç Geliştirme (Process Development)

Süreç iyileştirme ve geliştirme süreç yönetiminin aşamalarından birisidir. Bir süreç yönetimi içinde süreç iyileştirme faaliyetleri mevcut değilse orada süreç yönetiminden bahsetmek doğru değildir.
Süreç iyileştirme ve geliştirme sonucunda hedeflenenler şu şekilde özetlenebilir:

Katma değer yaratmayan adımların azaltılması

 • Kontrol ve karar adımlarının azaltılması
 • Hata önleyici sistemlerin (mistake proofing) kullanılması
 • Az sayıda fakat etkin personel kullanımı (eş-işlevsel)
 • • Basitleştirme
  • Erken karar noktaları oluşturma
  • İşlerin olabildiğince paralel gerçekleştirilmesi
  • Ekip odaklı çalışılması, yetki ve sorumlulukların dağıtılması
  • Teknoloji kullanımı (otomasyon, uzman sistemler v. b)
  • Süreç iyileştirme adımları :

   İyileştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi Mevcut durum analiziİyileştirme gerektiren konulara, alanlara ilişkin uygulanacak çözümlerin ve yöntemlerin belirlenmesi
  • İyileştirme faaliyetlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi
  • İyileştirilmiş sürecin uygulanması ve tekrar edilebilirliğin sağlanması
  • İyileştirme sürecinin değerlendirilmesi