• Yüksek performanslı takımlar..

    Yüksek performanslı takımlar..

  • Güvenilir, hızlı, yenilikçi ve dinamik..

    Güvenilir, hızlı, yenilikçi ve dinamik..

  • Doğru yerde, doğru kişi..

  • Konu odaklı, takım çalışması..

Seçme ve Yerleştirme

İhtiyaç duyulan çalışan profilinin belirlenmesi, CV bankamızdan beklentileri karşılayacak adayların seçimi, adayların beklenilen temel beceri ve yetkinlikleri taşıyıp taşımadıkları ve firma kültürüne uygunlukları açısından değerlendirilmeleri şeklinde bir süreçle ilerlenir.

Sektör dinamiklerini anlamak, işin operasyonuna inmek, mevcut ürün ve hizmetleri bilmek gereklidir. Telefon ile kısa mülakat, yüzyüze mülakat, kişilik envanteri, yetkinlik bazlı değerlendirme, rol oyunu ve simulasyon, yetkinlik, yetenek, kişilik, ve kültürel uyumun test edilmesi, referans kontrolleri 360° yöntemi ile referans kontrolü ile süreç yürütülür.