• Yüksek performanslı takımlar..

    Yüksek performanslı takımlar..

  • Güvenilir, hızlı, yenilikçi ve dinamik..

    Güvenilir, hızlı, yenilikçi ve dinamik..

  • Doğru yerde, doğru kişi..

  • Konu odaklı, takım çalışması..

Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları

Çalışanların iş tatmini ve temel motivasyon unsurları, işin niteliği, çalışma ortamı, kişisel gelişim olanakları, yönetimin etkinliği gibi farklı başlıklar altında değerlendirilir. Amaç, kurum içinde verimliliğin ve iş performansının arttırılmasına yönelik gelişme alanlarını, önceliklerine ve kurumun genel performansına etkilerine göre belirlemektir.