• Yüksek performanslı takımlar..

    Yüksek performanslı takımlar..

  • Güvenilir, hızlı, yenilikçi ve dinamik..

    Güvenilir, hızlı, yenilikçi ve dinamik..

  • Doğru yerde, doğru kişi..

  • Konu odaklı, takım çalışması..

Fokus Grup Çalışmaları

İnsan Kaynaklarında Fokus Grup Çalışması kalitatif bir veri toplama yöntemidir. Kantitatif araçlarla yapılan değerlendirmelerde ortaya çıkan sonuçların derinlemesine incelenmesi ve raporlanması amacıyla kullanılır. Bu danışmanlık kapsamında katılımcılarının belirli konulardaki algıları, zihinsel şemaları, duyguları ve motiveleri ile ilgili bilgi toplanır. İnsan Kaynakları fokus çalışması ile amaçlanan, yüzeydeki bilgilerin derinine inebilmek, çalışma ortamında yaşanan sıkıntılara cevap bulabilmektir.